Om oss

I Ness Lundin er vi 10 advokater med til sammen 100 års erfaring innenfor personskadeerstatning. For 25 års siden ble vi etablert, og vi har hatt ett mål for øye:
Bevare de skadde sin rettssikkerhet og sikre den erstatningen de har krav på

Fagområder

Trafikkskade

Dersom du har blitt utsatt for en trafikkskade og påført en personskade, har du krav på erstatning.

Voldsoffererstatning

Dersom du har blitt utsatt for vold og påført en personskade, har du krav på erstatning.

Forsørgertap

Har du mistet en nærstående som bidro til familiens økonomi (tap av forsørger)? Vi bistår jevnlig etterlatte i saker om forsørgertapserstatning.

Yrkesskade

Yrkesskadeforsikring er en forsikring som skal dekke inntektstap, utgifter og tapt livsutfoldelse dersom du er påført sykdom eller skade som følge av utførelse av arbeid.

Pasientskadeerstatning

Dersom du har blitt utsatt for feilbehandling og påført en pasientskade, har du krav på erstatning. Erstatningen ytes fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), som er et statlig organ.

Trygderett

Advokatene i Advokatfirmaet Ness Lundin er spesialister innen trygderett og har omfattende erfaring fra fagfeltet. Vi bistår til enhver tid en rekke klienter i saker mot NAV.

Nyheter