Om oss

Advokatfirmaet Ness Lundin har i nærmere 30 år bidratt til rettsutvikling. Advokatfirmaet prosederer årlig en rekke saker og har gjennom årenes løp prosedert i overkant av 30 saker for Høyesterett, hvorav 4 plenumssaker. I tillegg har firmaet prosedert saker for EFTA-domstolen og den Europeisk menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Firmaets arbeid har også resultert i 6 lovendringer som har styrket de skaddes rettsikkerhet.

Les om Advokatfirmaet Ness Lundins historie.

Advokatfirmaet Ness Lundin arbeider i dag innen mange saksområder, med hovedvekt på erstatningsrett, arv- og familierett, konkursbehandling, fast eiendomsrettsforhold og arbeidsrett.

Fagområder

Trafikkskade

Dersom du har blitt utsatt for en trafikkskade og påført en personskade, har du krav på erstatning.

Voldsoffererstatning

Dersom du har blitt utsatt for vold og påført en personskade, har du krav på erstatning.

Forsørgertap

Har du mistet en nærstående som bidro til familiens økonomi (tap av forsørger)? Vi bistår jevnlig etterlatte i saker om forsørgertapserstatning.

Yrkesskade

Yrkesskadeforsikring er en forsikring som skal dekke inntektstap, utgifter og tapt livsutfoldelse dersom du er påført sykdom eller skade som følge av utførelse av arbeid.

Pasientskadeerstatning

Dersom du har blitt utsatt for feilbehandling og påført en pasientskade, har du krav på erstatning. Erstatningen ytes fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), som er et statlig organ.

Trygderett

Advokatene i Advokatfirmaet Ness Lundin er spesialister innen trygderett og har omfattende erfaring fra fagfeltet. Vi bistår til enhver tid en rekke klienter i saker mot NAV.

Nyheter

  • Erstatning etter yrkessykdom

  • Mulig erstatningskrav etter ulovlig bruk av tvang i psykiatrien